Winter breakfast run

Posted: Tuesday, 21 July 2009 in Chapters, Club Events, Pretoria West
Tags: , , , , , , ,

Die run het twee fases. The run has two phases

Fase 1:

09:00 by PTA clubhouse (kaart aangeheg) <<Map to Southern Riders PTA.JPG>>

9am at PTA clubhouse (map attached) be there or we kick ass.


Van daar vertrek ons 09:30 na die R21 en dan draai ons by nelmapius af om deur Irene te ry verby die ou Jan Smuts melkplaas tot in OU PTA weg.

we leave at 9:30 to R21 and then we take the nelmapius offramp through Irene past the Gen. Jan Smuts dairy farm until we get to the Old JHB/PTA rd.

Dan verby die SA munt tot by die olifantsfontein pad en links na Liedjieboer (‘n kroeg – net een dop manne, breakfast is na die tyd)

Then past the SA mint until Olifantsfontein national road to Liedjieboer

Van daar af plot toe vir breakfast R20 per persoon (R40 vir ‘n groot ontbyt) RSVP voor 22ste vir die kos, ons moet vooruit beplan met kosmaak.

From there to the plot for breakfast R20 per person. Respond booking before 22nd for food, we have to plan ahead.

Vanaf die plot terug na die klubhuis met die hoofweg, klubhuis cash bar sal oop wees. Eerste shooter vir die wat met ‘n bike bygewoon het, is vry.

From the plot back to the clubhouse via the highway, cash bar will be open. First shooter free for those who attended on a bike.

Fase 2: Phase 2

Vir die ouens wat verder wil ry. Ons vertrek na die PBC (Pretoria bikers community) Winter bash in Brits vir hulle dayjol. Onthou om te beplan vir petrolgeld en entry. Ons President Johan sal ons by die PBC bash kry(hy het gesê hy moet vroeg daar wees om uit te help).

For those that want to ride further, we leave for the PBC Winter bash in Brits for their dayjol. Remember to plan for petrol money and entry fee. Our President Johan will get us there (he has to be there early to help out.

Wie het al belowe om saam te ry: Those who promised to go.
-Gerrie
-Ansie
-Bierman
-Werner
-Riaan Horn
-Jacques en metgesel
-Johan Marais

Badge met elke 5de run, vorige badge word ingeruil vir nuwe een: 5 runs, 10 runs, ens. Badge with every 5th run, previous badge is traded for new one: 5 runs, 10 runs, etc.

Almal wat wil kom moet asb. laat weet, sodat ons die kos kan beplan.
Everyone planning to attend please let us know, we have to plan for the food.


Regards
Werner “Prof” Marais The Professor
Road Captain
Southern Riders

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s